Årsmötet 2019

Årsmötet hölls den 6 mars i Handelsboden i Lidbeckska huset.

Tyvärr kunde kvällens föredragshållare som skulle berätta om Volvo Cars miljötänk inte komma, men det blev ändå en diskussion om miljöbilar.

Sedan visade sekreteraren några filmklipp från YouTube om gamla båtmotorer på några engelska ”Narrowboats”. Det är båtar som är specialanpassade för de engelska kanalerna. För att kunna passera de smala slussarna måste de vara mindre än 2,13 m breda och 21,95 m långa. Eftersom några slussar är kortare bör en båt vara kortare än 17,37 m för att klara hela kanalsystemet.

Sedan visade sekreteraren en kort reklamfilm om Miniatur Wunderland Hamburg. Det är världens största modelljärnväg

Innan själva årsmötet började bjöds på kaffe och ostmacka på andra våningen.

Ur verksamhetsberättelsen för 2018 kan noteras:

att föreningen även i år genomfört sju aktiviteter: Reco Port i Lidköping, SNA Eorope i Lidköping, Cesarstugan i Falköping, Vänergaleasen Mina i Lidköping, Fribergs Verkstäder i Håkantorp, 70-års jubiléet på The View i Lidköping och Föredraget ”Din nästa bil” i Lidköping.

att föreningen vid årets slut hade 114 medlemmar.

Efter valen består styrelsen av följande personer:

Bo Ekström, ordförande
Anders Kjellvard, vice ordförande
Stewe Svensson, kassör
Roland Kristiansson, sekreterare
Birgitta Olsson, klubbmästare
Anders Gustavsson, ledamot
Torkel Améen, suppleant
Alfred Palmhammar, suppleant.

Valberedningen består av Rune Åkesson och Rolf Sundberg.

Bosse informerade om några kommande aktiviteter och sedan kom det flera intressante förslag från medlemmarna som tacksamt togs emot av styrelsen.

Därefter tackade Bosse för visat intresse och avslutade mötet.