Årsmötet 2021 inställt

Enligt stadgarna skulle årsmötet hållas senast i april. Under den då rådande pandemin borde vi på grund av smittorisken inte samlas inomhus, och att hålla ett årsmöte utomhus ansågs inte vara något alternativ.

Styrelsen diskuterade de olika alternativen och till vilken nytta det skulle vara att ha ett årsmöte när vi inte har haft någon verksamhet sedan det förra årsmötet.

Styrelsen beslöt därför att inte kalla till något årsmöte i april. Om pandemin fortsätter även under hösten annulleras årsmötet för 2021 och ett nytt beslut tas 2022.