Årsmötet 2007

 

Årsmötet hölls den 24 april i Lidbeckska huset i Lidköping.

Verksamhetsberättelsen visar att man genomfört fem studiebesök 2006: Reppe i Lidköping, Mopedmuseet i Tidaholm, Galeasen Mina i Lidköping, Fjärrvärmeverket i Lidköping och Skeby energi/Broby struts. Besöken har varit välbesökta med 20-30 medlemmar per besök.

Den traditionella julfesten hölls i SSWs lokal i småbåtshamnen och besöktes av drygt 20 medlemmar som avnjöt en jultallrik och underhölls av Backa kammarkör.

Föreningen hade vid årets slut 165 medlemmar.

Efter valen fick styrelsen följande sammansättning:

Håkan Fredholm, ordförande
Göran Petersson, vice ordförande
Stewe Svensson, sekreterare
Ove Kent, kassör
Christer Karlsson, klubbmästare
Mats Persson, ledamot
Mats Joräng, suppleant
Birger Engström, suppleant

Valberedare Tomas Westh och Tomas Hallqvist

Mötet beslöt även om en smärre ändring av stadgarna för att underlätta rekryteringen av nya medlemmar. För att stadgeändringen ska godkännas måste de även godkännas på ännu ett medlemsmöte.

Efter årsmötet höll Yvonne Träff ett engagerande föredrag om ”Kommunens arbete med ständiga förbättringar inom miljöområdet.”