Årsmötet 2009

 

Den 22 april träffas 17 medlemmar i Lidbeckska huset för föreningens årsmöte.

Ur verksamhetsberättelsen framgår att föreningen genomfört följande fem studiebesök 2008: Lidköpings Båtsnickeri och Segelmakeriet, Strokirk Landströms, Autokaross i Floby, Peter Svenssons motorer och Räddningstjänsten i Lidköping.

Den 25 oktober hölls en 60-års fest på restaurang Matoset där en trerätters middag serverades till de cirka 40 deltagarna. Efter middagen var det dans till en enmansorkester.

Föreningen hade vid årets slut 152 medlemmar.

Styrelsen fick följande sammansättning:

Håkan Fredholm, ordförande
Göran Petersson, vice ordförande
Stewe Svensson, sekreterare
Ove Kent, kassör
Christer karlsson, klubbmästare
Mats Persson, ledamot
Mats Joräng, suppleant
Birger Engström, suppleant

Valberedare Leif Fredriksson och Bo Hjelmqvist.

Efter årsmötet berättade Per-Olof Strandroth om det stora fågellivet som finns i Lidköping samt visade sina fina bildspel om fåglar och Lidköping.