Årsmötet 2014

 

Årsmötet hölls den 23 april i Vänermuseet i Lidköping. 16 medlemmar hade hörsammat kallelsen.

I verksamhetsberättelsen noteras fem studiebesök 2013: Kinnex Mekaniska i Götene, Skandia Elevator i Arentorp, Nobia (Marbodal) i Tidaholm, Raggagårdens mejeri i Holmestad och Kustbevakningen i Lidköping.

Den 23 nov hölls den årliga julfesten med ett klassiskt julbord. Som vanligt hölls festen i SSWs lokal i småbåtshamnen. Ett 35-tal medlemmar hälsades välkomna med glögg och pepparkaka. Maten på julbordet var uppskattad. Underhållning av en stå-uppkomiker som var i början av sin karriär samt att medlemmarna bidrog med historieberättande gjorde kvällen mycket trevlig. Innan gästerna började dra sig hemåt tackade ordföranden medlemmarna för visat intresse och deltagande i föreningens aktiviteter under året samt önskade GOD JUL och GOTT NYTT ÅR och välkomna till vårens aktiviteter.

Föreningen hade vid årets slut 155 medlemmar.

Ett anorlunda inslag på årsmötet var att revisionsberättelsen inte fanns tillgänglig och ingen revisor var närvarande. Inte heller den avgående kassörens var närvarande.

Eftersom inte revisionsberättelsen fanns tillgänglig vid mötet ringde vice ordf. till revisorerna och avgående kassören för att få reda på om bokföringen var godkänd. Efter dessa samtal godkändes revisionsberättelsen och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Valen gav styrelsen följande utseende:

Mats Persson, ordförande
Bo Ekström, vice ordförande
Stewe Svensson, sekreterare
Peter Apell, kassör
Erik Renström, klubbmästare
Anders Gustavsson, ledamot
Nils-Olof Andersson, suppleant
Roland Kristiansson, suppleant

Valberedare Håkan Fredholm och Rune Åkesson.

Ordföranden tackade för visat intresse och lämnade över ordet till Lars-Göran Nilsson som berättade om Vänersjöfartens historia.

Föreningen bjöd på fika efter föredraget.