Årsmötet 2015

 

Årsmötet hölls den 22 april i De la Gardieskolan på Fabriksgatan 4 i Lidköping dit 19 medlemmar hade samlats.

Under hösten 2014 avled föreningens ordförande Mats Persson hastigt. Vid styrelsemötet den 4 november ersattes han med Bo Ekström som var vice ordförande, och Roland Kristiansson som var suppleant ersatte Bo Ekström som vice ordförande.

I verksamhetsberättelsen framgår vidare att föreningen genomfört fem studiebesök 2014: Fröjd & Wester i Lidköping, TI-group Automotiv Systems AB i Lidköping, Husqvarna museum i Jönköping, Skallmeja Lantbruksmuseum och Lidköpings avloppsreningsverk. Antalet medlemmar per besök har varit stabilt runt 20-30 per besök.

Den 28 nov hölls den årliga julfesten med ett klassiskt julbord. Som vanligt hölls festen i SSWs lokal i småbåtshamnen. Ett 21 medlemmar hälsades välkomna med glögg och pepparkaka. Maten på julbordet var uppskattad. Under kvällen visades ett bildspel från föreningens studiebesök under året. Medlemmarna bidrog som vanligt med historieberättande som gjorde kvällen mycket trevlig. Innan gästerna började dra sig hemåt tackade ordföranden medlemmarna för visat intresse och deltagande i föreningens aktiviteter under året samt önskade GOD JUL och GOTT NYTT ÅR och välkomna till vårens aktiviteter.

Styrelsen lade fram ett förslag till nya stadgar som diskuterades och godkändes enhälligt. För att de ska gälla krävs ännu ett beslut på ett nästkommande medlemsmöte.

Styrelsen fick följande sammansättning:

Bo Ekström, ordförande
Roland Kristiansson, vice ordförande
Stewe Svensson, sekreterare
Peter Apell, kassör
Erik Renström, klubbmästare
Anders Gustavsson, ledamot
Nils-Olof Andersson, suppleant
Andreas Fransson, suppleant

Valberedare Rune Åkesson och en vakant plats.