Årsmötet 2016

 

Årsmötet hölls den 18 april på Campus i Lidköping dit 20 medlemmar hade samlats.

I verksamhetsberättelsen framgår att man under året endast genomfört fyra studiebesök 2015: Reppe i Lidköping, Värmeverket i Lidköping, BS verkstäder i Falköping och Paroc i Hällekis. Deltagarantalet har varit 20-30 per besök.

De nya stadgarna som föreslogs och antogs på förra årsmötet godkändes definitivt på det extra medlemsmötet i samband med vårutflykten den 27 maj 2015.

Den 27 nov hölls den årliga julfesten med ett klassiskt julbord. Som vanligt hölls festen i SSWs lokal i småbåtshamnen. 19 medlemmar hälsades välkomna med glögg och pepparkaka. Maten på julbordet var uppskattad. Under kvällen visades ett bildspel från föreningens studiebesök under året och en film om bygget av färjan Amanda på Kållandsö varv.. Medlemmarna bidrog som vanligt med historieberättande som gjorde kvällen mycket trevlig. Innan gästerna började dra sig hemåt tackade vice ordföranden medlemmarna för visat intresse och deltagande i föreningens aktiviteter under året samt önskade GOD JUL och GOTT NYTT ÅR och välkomna till vårens aktiviteter.

Föreningen hade vid årets slut 130 medlemmar.

Valen gav styrelsen följande sammansättning:

Bo Ekström, ordförande
Roland Kristiansson, vice ordförande
Stewe Svensson, sekreterare
Peter Apell, kassör
Erik Renström, klubbmästare
Anders Gustavsson, ledamot
Andreas Fransson, suppleant
Björn Wikström, suppleant

Valberedare Rune Åkesson och Rolf Sundberg.

Ordföranden tackade för visat intresse och mötet avslutades.