Årsmötet 2017

 

Årsmötet ägde rum den 27 april i Fullmäktigesalen i Lidbeckska huset.

Innan årsmötet inledde Linda Lundström, chef för Teknisk Service i Lidköpings kommun, med att berätta att kommunen står inför historiskt stora investeringar på drygt 1 miljard kronor de närmaste åren. De mest akuta är nya avloppsreningsverket och nya elmottagningstationen. Därefter ett andra vattenintag från Vänern troligen norr om Hindens Rev.

Sedan berättade Jan-Erik Skoglund om den nya elmottagningsstationen Ekestubben och VA-chef Pernilla Bratt berättade om det nya avloppsreningsverket och om ett eventuellt nytt råvattenintag.

Dessa mycket intressanta presentationer föranledde en hel del frågor och det diskuterades en hel del under kaffepausen. Därefter hölls själva årsmötet.

Ur verksamhetsberättelsen för 2016 kan noteras att föreningen genomfört fem studiebesök under 2016: Witte Industrier i Lidköping, Akron i Järpås, Volvo Powertrain i Skövde, Opelmuseet i Axvall och Benders i Edsvära. Antalet medlemmar var varit cirka 30 vid varje besök.

Vidare kan noteras att julfesten bestod av ett besök i Sparbanken Lidköping Arena där man åt julbord och sedan såg en Villamatch. Föreningen hade vid årets slut 119 medlemmar.

Efter valen består styrelsen av följande personer:

Bo Ekström, ordförande
Anders Kjellvard, vice ordförande
Stewe Svensson, kassör
Roland Kristiansson, sekreterare
Birgitta Olsson, klubbmästare
Anders Gustavsson, ledamot
Björn Wikström, suppleant
Alfred Palmhammar, suppleant.

Valberedningen består av Rune Åkesson och Rolf Sundberg.

Bo Ekström presenterade den kommande vårutflykten till Kabe i Tenhult den 18 maj. Han informerade också att föreningen nu även finns på Facebook (klicka på symbolen f längst ner till höger för att öppna facebook).