Årsmötet 2020

Årsmötet hölls den 5 mars i Handelsboden i Lidbeckska huset.

Årets årsmöte inleddes med en timmas föredragning om Lidköpings fördjupade översiktsplan av planstrateg Maria Nordqvist från Samhällsbyggnad.

Efter föredragningen följde en diskussion om översiktsplanen samtidigt som det bjöds på kaffe och ostmacka.

Ur verksamhetsberättelsen för 2019 noterades att 8 aktiviteter genomförts.

Odd Caspersen invaldes i styrelsen på ett år som vice ordförande i stället för Anders Kjellvard som avled under sommaren. Övriga styrelsemedlemmar omvaldes.

Valberedningen består av Rune Åkesson och Åke Pettersson.

Bosse informerade om några kommande aktiviteter och sedan kom det flera intressanta förslag från medlemmarna som tacksamt togs emot av styrelsen.

Därefter tackade Bosse för visat intresse och avslutade mötet.