Årsmötet 2022

Årsmötet hölls i Motor Trends lokaler på Traversgatan 16 den fjärde april.

24 medlemmar hade hörsammat kallelsen till årsmötet som leddes av Bo Ekström.

Från verksamhetsberättelsen kan noteras att pandemin under 2020 och 2021 så kraftigt påverkat verksamheten att endast ett företagsbesök kunde genomföras. Då besöktes Akustikverkstan i Lidköping i januari 2020. Därefter satte pandemin stopp för alla medlemsaktiviteter.

Däremot lyckades styrelsen genomföra fem möten under 2020 och fyra möten under 2021. Man tog då även beslutet att ställa in årsmötet 2021 och istället satsa på ett årsmöte 2022. Man beslöt vidare att årsavgiften för 2020 skulle gälla även för 2021 och 2022 eftersom ingen verksamhet bedrivits.

Under de två åren har två nya medlemmar invalts och föreningen består av 80 medlemmar varav 4 hedersmedlemmar.

Efter de val som genomfördes består styrelsen av följande:

Bo Ekström, ordförande
Alfred Palmhammar, vice ordförande
Roland Kristiansson, sekreterare
Stewe Svensson, kassör
Torkel Améen, klubbmästare
Anders Gustavsson, ledamot
Jan Emilsson, suppleant
Jörgen Fälth, suppleant

Valberedningen består av Rune Åkesson och Åke Pettersson.

Bosse informerade att våravslutningen skulle ske den 18 maj med ett besök hos Mariestads kommun med information om deras pågående Vätgasprojekt.

Därefter tackade Bosse för visat intresse och avslutade årsmötet.