Extra medlemsmötet 2007

I samband med studieresan till Höljebacka brandmuseum i Upphärad den 30 maj hölls ett extra medlemsmöte för att fastställa den på årsmötet föreslagna ändringen av stadgarna. Den antogs enhälligt.