Extra medlemsmötet 2015

I samband med studieresan till Trandansen i Bjurum den 27 maj hölls ett extra medlemsmöte för att fastställa den på årsmötet föreslagna ändringen av stadgarna. Den antogs enhälligt.