Lidköpings Tekniska Förening

Föreningens mål är att genom studiebesök och föredrag
låta medlemmarna ta del av utvecklingen inom det
industriella området.

Om föreningen

Lidköpings Tekniska Förening är en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden förening som genom studiebesök och föredrag låter medlemmarna ta del av utvecklingen inom det industriella området.

Vi gör årligen cirka fem besök på olika företag eller tekniskt intressanta platser. Besöken brukar ske kvällstid på vardagar. Det innebär att de flesta besöken sker i Lidköpingsområdet eller i närliggande kommuner. Då brukar vi först samlas någonstans för att samåka till platsen i egna bilar.

När vi reser med egna bilar rekommenderar styrelsen att varje medresenär ersätter den som ställer upp med egen bil vid våra företagsbesök med 10 kr per mil, men naturligtvis är det frivilligt. Den som använder sin egen bil får ju ingen ersättning från föreningen, och med tanke på drivmedels­priset anser vi att det är rimligt att ge ett bidrag för att åka med.

På våren brukar vi göra en längre resa till någon intressant plats. Då brukar vi hyra en buss och blir borta hela dagen. Den resan brukar vara på en helg, men i några fall är det bara möjligt att besöka ett företag på en vardag.

På våra årsmöten brukar vi antingen ha någon föredragshållare eller visa några filmer av intresse.

Varje tekniskt intresserad person kan efter ansökan väljas in som medlem på ett styrelsemöte.

Alla medlemmar har närvarorätt och yttranderätt på alla medlemsmöten och årsmöten.

Ordinarie medlemmar erlägger en avgift per kalenderår vars storlek bestäms av årsmötet. Medlem invald i januari till och med september erlägger full avgift snarast efter att besked om inval erhållits. Medlem invald i oktober till och med december erlägger ingen avgift för innevarande år.

Om du är 25 år eller yngre slipper årsavgiften för det första året!

Bli medlem!

Är du intresserad av teknik och vill veta hur olika saker tillverkas eller hur det ser ut på olika industrier eller företag? Då bör du bli medlem i Lidköpings Tekniska Förening!

Årsavgiften för 2024 är endast 150kr (för 2025 är den 200kr). För att bli medlem fyller du i nedanstående blankett. Klicka på bilden så laddas filen ner. Öppna den nerladdade filen och fyll i de olika fälten. Skriv sedan ut den och skriv din signatur. Sedan lämnar du den till styrelsen eller skickar in till:

Lidköpings Tekniska Förening
c/o Stewe Svensson
Ullersund Torsängen 8
531 99 Lidköping

Föreningen bildades 1948

Det konstituerande sammanträdet hölls 1948-10-21. En kommitté hade utrett frågan om att bilda en teknisk förening och ett 80-tal ingenjörer och tekniker hade uttalat intresse av att bli medlemmar i föreningen.

Ordförande för mötet var överingenjör Nils-Erik Ydrén från Rörstrand och sekreterare var driftsingenjör Gösta Hultberg från Lidköpings stad.
En interimsstyrelse valdes som bestod av:

Ordförande Nils-Erik Ydrén, överingenjör Rörstrand
Sekreterare Gösta Hultberg, driftsingenjör Lidköpings stad
Vice ordförande Sven Abrahamsson, ingenjör LMV
Vice sekreterare Tage Collin, civilingenjör Jönköping o Vulcans Tändsticksfabrik
Ledamot Ernst Malmgren, civilingenjör Svenska Sockerfabriks AB
Skattmästare Nils Vult von Steijern, ingenjör Rörstrand
Ledamot Arne Floberg, civilingenjör Rörstrand
Klubbmästare Walter Loewe, ingenjör LMV
Vice klubbmästare Erik Garbom, ingenjör LMV

Ett förslag till stadgar hade tidigare utsänds till samtliga deltagare på mötet. Det gicks igenom paragraf för paragraf, och samtliga godkändes med undantag av paragraf 10 som gällde mötesdag, där förslaget var andra tisdagen i januari – maj och oktober – december klockan 19:15. Ett annat förslag lades fram där det föreslogs första eller tredje tisdagen i månaden för att inte kollidera med sammanträden i andra föreningar. Denna paragraf hänsköts till styrelsen för omprövning och skulle sedan framläggas vid årsmötet.

Ordföranden meddelade att föreningen fått en inbjudan till Mariestads Tekniska Förening den 11 oktober. Då Lidköpings Tekniska Förening då ej hunnits bildas, besökte kommitterade Mariestad.

Ordföranden meddelade vidare att disponent Schröder vid Sockerfabriken inbjudit föreningen till fredagen den 22 oktober att bese fabriken där betkampanjen just pågick. Ett tjugotal medlemmar antecknade sig för ifrågavarande besök.

Ingenjörerna Lennart Andersson, Rörstrand och Erik Garbom, LMV höll ett föredrag med titeln ”Två ingenjörer titta på Holland”. Ingenjör Andersson hade besökt en internationell keramikkongress och ingenjör Garbom hade på en mässa demonstrerat Lidköpings Mekaniska Verkstads tillverkningar, speciellt deras centerlessmaskiner. Förutom vad som rörde rent tekniska frågor lämnades en allsidig redogörelse för Holland av idag. Föredragen illustrerades av ett stort antal ljusbilder.