Styrelse

Styrelsen är, när årsmötet ej är samlat, föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen väljs på föreningens årsmöte som hålls senast i april. Den består av sex ordinarie ledamöter och två suppleanter. Samtliga kallas till styrelsemötena där den kommande verksamheten planeras.

Bo Ekström

Ordförande

Bo Ekström

Alfred Palmhammar

V. Ordförande

Alfred Palmhammar

Stewe Svensson

Kassör

Stewe Svensson

Roland Kristiansson

Sekreterare

Roland Kristiansson

Jan Emilsson

Klubbmästare

Jan Emilsson

Anders Gustavsson

Ledamot

Anders Gustavsson

Jörgen Fälth

Suppleant

Jörgen Fälth

Lars Lenhult

Suppleant

Lars Lenhult